Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje zákazníků a návštěvníků cityhry.cz (dále jen „prodávající“). Vaše soukromí je pro nás velmi důležité, a proto se zavazujeme chránit vaše osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy.

1. Shromažďování osobních údajů

1.1Údaje poskytované účastníky: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete při vytváření profilu, zakoupení hry nebo při jiných interakcích na naší webové stránce. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu a zakoupené produkty.

1.2Automaticky shromažďované údaje: Při návštěvě naší webové stránky automaticky shromažďujeme určité informace, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, zařízení, ze kterého přistupujete, a informace o vašem používání webové stránky (např. prohlížená města).

2. Použití osobních údajů

2.1Provoz her a poskytování služeb: Vaše osobní údaje používáme k umožnění a usnadnění vaší účasti na našich hrách, k vyřízení vašich objednávek a k poskytování podpory zákazníkům.

2.2Komunikace: Vaše kontaktní údaje můžeme použít k zasílání informací o novinkách, aktualizacích, speciálních nabídkách a dalších informací týkajících se našich her a služeb. Máte možnost kdykoliv se z odběru těchto zpráv odhlásit.

2.3Analýza a zlepšení služeb: Shromážděné údaje používáme k analýze a zlepšování našich služeb, abychom lépe porozuměli potřebám našich zákazníků a mohli jim poskytovat lepší zážitky.

3. Sdílení osobních údajů

3.1Třetí strany: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery a poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají provozovat naše hry a poskytovat služby (např. platební brány). Tyto třetí strany jsou povinny chránit vaše osobní údaje a používat je pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

3.2Právní požadavky: Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, pokud to vyžaduje zákon, například na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů.

4. Ochrana osobních údajů

4.1Zabezpečení: Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo poškozením.

4.2Uchovávání údajů: Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5. Práva účastníků

5.1Přístup k údajům: Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které o vás zpracováváme, a o jejich opravu nebo výmaz, pokud jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s právními předpisy.

5.2Odvolání souhlasu: Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

5.3Námitky a omezení: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a požádat o omezení jejich zpracování.

5.4Přenositelnost údajů: Máte právo na přenositelnost údajů, což znamená, že můžete požádat o poskytnutí vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

6. Změny zásad ochrany osobních údajů

6.1Aktualizace: Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Jakékoli změny zveřejníme na naší webové stránce nebo skrze jiné vhodné prostředky.

7. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás na následující adrese: info@cityhry.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. května 2024.

Najdete nás i na sociálních sítích

Poznejte česká města zábavnou hrou!

O společnosti

Úvodní stránka

Kontaktní údaje

Nabídka únikovek

Uplatnit poukaz

Žebříčky

Created with React by

Dominik Namyslo

Copyright © 2021 - 2024

cityhry.cz

(version 1.9.4)

Illustrations by

Freepik Storyset